Låna ut kommunens lokaler till högskoleprovet

Den pandemi som sveper över världen sätter stopp för många aktiviteter. Bland annat meddelade Universitet- och Högskolerådet (UHR) att höstens högskoleprov ställs in för att man inte kan genomföra det säkert i smittskyddsperspektiv. Det är såklart bra att UHR tar sitt ansvar i frågan, men Moderaterna i Örebro kommun har en lösning.

– Jag tycker kommunen genast ska kontakta UHR och säga att de kan låna våra lokaler som står tomma på helgerna, säger Maria Haglund kommunalråd med ansvar för skolfrågor i Örebro kommun (M).  Många unga människors framtid hamnar i pausläge när deras möjlighet att göra provet och därmed komma in på en utbildning stoppas. Följden blir att fler hamnar i utanförskap och bidragsberoende.

Högskoleprovet är en viktig del för framtida utbildning och arbete. Att inte genomföra högskoleprovet kan innebära att fler hamnar i utanförskap och i bidragsberoende.

– Att genomföra högskoleprovet är viktigt ur flera aspekter, säger Christopher Hedbom Rydaeus 2:e vice ordförande i Vuxenutbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden (M). Fler människor måste ut i arbete och utbildning så att fler klarar sin egenförsörjning. Då är det avgörande att högskoleprovet blir av så att fler kan utbilda sig och inte hamnar i utanförskap. Regeringens lättja inför detta är oacceptabel.