Låg ambitionsnivå från (S) i förskolan

Socialdemokraterna anser att det räcker med en legitimerad förskollärare på två förskoleavdelningar. Det föreslår de i sina nya riktlinjer för förskolan, som kommer att beslutas i vår. I realiteten kan det innebära att en lärare får ansvaret för upp till 50 små barn. Det tycker Moderaterna är alldeles för många för att kunna säkerställa en trygg pedagogisk barnomsorg.

– En legitimerad lärare på upp till 50 små barn är inte rimligt, förklarar Maria Haglund (M), oppositionsråd med ansvar för skolfrågor. Förskolan har ett viktigt uppdrag att främja barnens tidiga pedagogiska utveckling. Då måste det finnas tillräckligt med kompetent personal.

Förskolan lägger grunden för barnens fortsatta skolutbildning. Den ska vara en trygg plats där barnen får den uppmärksamhet de behöver. När personalen inte räcker till riskerar barnen att inte få den undervisning de har rätt till, och barn i behov av särskilt stöd riskerar att falla mellan stolarna.

– Ambitionen måste vara att ha två behöriga förskollärare per förskoleavdelning, betonar Maria Haglund (M). Dessutom vill vi moderater minska barngrupperna så att det är max 15 barn per grupp.

Övrig personal på förskolan ska ha sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas. De ska även kunna avlasta lärarna, som ska kunna ägna sin tid åt undervisning, inte administration eller handledning.

– Det är även en arbetsmiljöfråga, menar Maria Haglund (M). Lärare ska kunna vara lärare och få förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag på ett bra sätt. Med Socialdemokraternas låga ambitionsnivå vänder sig förskollärarna till andra kommuner.