Hemtjänstutförare ska erbjuda både service och omsorg

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna meddelade igår att de vill avskaffa valfriheten inom äldreomsorgen genom att kraftigt begränsa antalet hemtjänstutförare som örebroarna kan välja mellan. Moderaterna vill bevara örebroarnas rätt att välja hemtjänst, och fokuserar istället på att höja kvaliteten inom äldreomsorgen genom att ställa tydligare krav på utförarna. Moderaterna vill att företag och idéburna organisationer som tillhandahåller hemtjänst ska erbjuda både serviceinsatser, som städning och matinköp, och omsorg, som hjälp med den personliga hygienen. Idag kan utförare välja att inte erbjuda vissa typer av tjänster.

– Vi vill stärka medborgarnas inflytande och samtidigt säkra en hög kvalitet i äldreomsorgen, förklarar Anders Åhrlin (M), oppositionsråd för Moderaterna i Örebro kommun.

Moderaternas förslag innebär att en utförare ska kunna ordna alla typer av hemtjänstinsatser för en omsorgstagare. Det skulle leda till att valet av hemtjänst blir enklare och mer överskådligt för de äldre, som inte skulle behöva välja flera olika utförare beroende på vilken typ av hjälp de behöver.

Det skulle även ge utförarna en bättre insyn i den hjälp deras omsorgstagare behöver och leda till bättre samordning av de olika insatserna – och därigenom högre kvalitet i hemtjänsten.

– Det skulle dessutom öka tryggheten för de äldre, som inte skulle behöva släppa in lika många olika främmande personer i sitt hem, förklarar Anders Åhrlin (M).

Idag kan en omsorgstagare tvingas möta i snitt 17 olika personer i sitt hem på två veckor. Det riskerar att skapa både osäkerhet och otrygghet.