Hemtjänsten ska erbjuda både service och omsorg

Socialdemokraterna fortsätter sin kamp mot medborgarnas rätt till inflytande i välfärden. I sitt senaste utspel meddelade de att de vill avskaffa valfriheten inom äldreomsorgen genom att kraftigt begränsa antalet hemtjänstutförare som örebroarna kan välja mellan.

För oss moderater är det en grundläggande medborgerlig rättighet att kunna välja, och välja bort, vem man släpper in i sitt hem. Valfriheten inom äldreomsorgen ska vara kvar. Vi vill istället höja kvaliteten i hemtjänsten genom att ställa tydligare krav på utförarna.

Idag kan utförare välja att inte erbjuda vissa typer av tjänster. Det innebär att en omsorgstagare som både behöver hjälp med hushållet och med den personliga omsorgen måste välja två olika utförare. För många äldre innebär det onödigt krångel och att hjälpen dem får är spretig.

Moderaterna vill därför ställa krav på företag och idéburna organisationer som tillhandahåller hemtjänst att erbjuda både serviceinsatser, som städning och matinköp, och omsorg, som hjälp med den personliga hygienen.

Det skulle leda till att valet av hemtjänst blir enklare och mer överskådligt för de äldre, som inte skulle behöva välja flera olika utförare beroende på vilken typ av hjälp de behöver.

Kvaliteten och kontinuiteten i hemtjänsten skulle bli bättre, i och med att utförare skulle få ett helhetsperspektiv på den hjälp deras omsorgstagare behöver. Samordningen av de olika insatserna skulle bli tydligare.

Det skulle dessutom öka tryggheten för de äldre, som inte skulle behöva släppa in lika många olika främmande personer i sitt hem. Idag kan en omsorgstagare tvingas möta i snitt 17 olika personer i sitt hem på två veckor, vilket kan skapa både osäkerhet och otrygghet. Det är oacceptabelt.

Medan Socialdemokraterna och andra partier värnar systemet ställer vi moderater oss på örebroarnas sida. Vårt fokus är alltid medborgarnas välfärd och egenmakt. Vi vill att örebroarna ska kunna välja hemtjänst, och vi vill att hemtjänsten ska hålla en genomgående hög kvalitet.

 

Anders Åhrlin (M) Oppositionsråd för Moderaterna i Örebro kommun