Främjande insatser för Örebros näringsliv

Moderaterna i Örebro kommun har diskuterat olika förslag med de styrande partierna för att hjälpa det lokala näringslivet som drabbas hårt av Covid-19. Vi har särskilt påtalat vikten av att göra försäljning av varor och tjänster mer tillgängligt. Som exempel kan nämnas möjligheten att kunna få använda ytan utanför sin butik som säljyta.

-Vi moderater har bland annat tryckt på möjligheten till anstånd för uteserveringsavgiften, säger Anders Åhrlin kommunalråd (M). Särskilt med tanke på att vi var emot att den kraftiga höjningen skulle ske på så kort tid där vi ville att höjningen skulle ske över längre tid.

Fortsatt för vi diskussioner med de styrande partierna hur vi kan underlätta ytterligare för företagarna i kommunen under den rådande situation vi har idag.

-Varje dag pratar jag med flera oroliga företagare som kämpar med sin verksamheten, fortsätter Anders Åhrlin (M). Vi moderater har valt att via samtal och förhandlingar med de styrande få fram politiska beslut som kan hjälpa företagare i en tuff tid.