Folkhälsan och breddidrotten i fokus

Örebromoderaterna vill att folkhälsan och breddidrotten hamnar i fokus. Därför presenterar Örebromoderaterna ett förslag för kommunen och regionen där målet är att sälja Eyraområdet till professionella aktörer som ska driva området för den verksamhet som finns där. Området ska även utvecklas till det idrottsliga nav som det är för centrumkärnan i Örebro.

Pengarna som kommer in från försäljningen ska öronmärkas för folkhälsan och breddidrotten. Där föreningslivet i kommunen får vara med och påverka vad som behövs. Det kan vara allt från upprustning av befintliga lokaler till nya arenor för till exempel gymnastik, ishockey och simning.

Du kan läsa pressmeddelandet nedan.

Örebromoderaternas historiska vingslag för breddidrotten

Örebromoderaterna presenterar idag sitt förslag om att sälja Eyraområdet i centrala Örebro till professionella aktörer. Örebromoderaterna vill med pengarna från försäljningen ge fler örebroare möjlighet till ett mer hälsosamt liv i form av förbättrade och nya arenor till breddidrott.

-Det är ett historiskt förslag som kommer ge fler möjligheten att idrotta och motionera, säger Anders Åhrlin, oppositionsråd (M). Vi vill ta tillvara på idrottens kraft genom att möjliggöra för fler arenor och anläggningar i kommunen. Det kan handla om ishallar, simhallar och hallar för gymnastisk. Vi för dialog med föreningslivet för att ta detta framåt.

I Örebro kommun är behovet stort att stärka folkhälsan. Något som Region Örebro arbetat med under en längre tid.

-Idrott och motion ska gälla hela livet, säger Sebastian Cehlin, Regionråd (M). Idrott ska vara tillgängligt och alla ska ha likvärdiga förutsättningar för att kunna genomföra det.

 

BLI MEDLEM
Swisha 100:- till 123 653 82 92
ange namn och personnummer