En skola med rätt förutsättningar

Vi ser en ökad våldskurva i Örebro kommun. Gängkriminella får mer plats på gator och torg samtidigt som narkotikan sprider sig till våra barns skolgårdar. Vi moderater anser det vara hög tid att stoppa denna kriminella utveckling!

Om vi långsiktigt och på riktigt vill komma åt problemet så måste vi se till att varje elev klarar skolan. För utanförskapet börjar när skolan tillåter elever att misslyckas så att de inte kommer vidare i studier och arbete.

En röst på Örebromoderaterna är en röst på dina barns framtid. Vi vågar se problem, prata om dem och göra något åt dem. Vi vill att kommunen fokuserar på sitt kärnuppdrag och gör kloka insatser för ett tryggt Örebro.

Dina barn har rätt att klara skolan, mötas av skickliga lärare, trygghet och studiero varje dag i skolan. Örebromoderaterna vill ge skolor och elever rätt förutsättningar för att lyckas. Vi vill ge alla en chans att slippa det utanförskap som breder ut sig i Örebro.

Läs mer i vår budget om vad vi vill göra mer med skolan: Budget 2022 Framtidens Örebro