En plattform som saknar grund

Idag presenterade Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna sin politiska plattform för kommande mandatperiod i Örebro kommun. En plattform som inte tar ansvar för örebroarnas ekonomi och välfärd.

–  Örebro behöver en politisk ledning som tar ett ansvarsfullt omtag på ekonomi, äldreomsorg och skola, säger Anders Åhrlin (M), gruppledare för Moderaterna. Den plattform som presenterades idag visar att de inte tar den skenande kostnadsutvecklingen på allvar.

Idag är skolresultaten i Örebro kommun under all kritik. Var fjärde elev i grundskolan får inte godkända betyg och kan söka sig in på gymnasiet. Det är stor arbetsbelastning på lärarna som använder sin tid åt för mycket administrativt arbete.

– Det är för hög belastning på våra lärare i skolan och det måste få ett slut, säger Maria Haglund (M), kommunalråd med ansvar för skolfrågor. Vi har elever som inte kan ta sig vidare till gymnasiet för att de inte har godkända betyg, samtidigt vittnar lärare om en alldeles för stor administrativ börda på sina axlar. Jag litar inte på de styrande partiers satsningar, de har haft fyra år på sig och ändå inte levererat resultat. Jag vill se krafttag i skolan.

Moderaterna kommer att under kommande mandatperiod arbeta för ett bättre Örebro med fokus på att får ordning på ekonomin och prioritera skola, äldreomsorg och trygghet.