En budget som tar ansvar!

Moderaterna har varnat för konsekvenserna av Socialdemokraternas ansvarslösa ekonomiska politik i flera år. Kommunens verksamhet behöver reformeras i grunden om den ska klara av välfärdens utmaningar i den kommande lågkonjunkturen.

–        Vi ser tuffa ekonomiska utmaningar i nära framtiden, säger Anders Åhrlin oppositionsråd (M). Vi måste se över hela verksamheten för att återfå kontrollen över den skenande kostnadsutvecklingen. Verksamheterna måste bli mer ekonomiska.

Örebro kommun behöver återvända till uppdraget att tillhandahålla relevanta välfärdsinsatser till örebroarna. Örebroarna ska kunna lita på att kommunen förvaltar deras pengar ansvarsfullt och med respekt för det hårda arbete som ligger bakom varje inbetalad skattekrona.

–        Vi lägger skarpa förslag för att ge utrymmer för utbildning och trygghet, säger Anders Åhrlin (M). Alla örebroare ska vara trygga dag som natt och alla örebroare ska vara trygga med att äldreomsorg och skola utvecklas för allas bästa.

Läs budgeten och driftramarna i sin helhet via länkarna nedan.

Moderaternas budget för Örebro kommun 2019

Driftramar 2019