En budget för tryggheten


Örebromoderaterna presenterar idag en budget som fokuserar på Örebroarnas trygghet, framtid och frihet. En budget som fullt ut är finansierad för att kunna styra kommunen mot en bättre framtid än den som helt vanliga hederliga människor upplever idag. När de styrande svänger åt vänster presenterar vi en budget som svänger åt höger.

 

  • Örebro har blivit en av Mellansveriges otryggaste städer, säger Anders Åhrlin, oppositionsråd (M). Det säljs knark på skolorna och man riskerar att bli rånad mitt på dagen. Vår budget är startskottet på en förändring till en bättre framtid för alla utom buset där vårt narkotikateam har en central roll.

 

Örebro kommun har byggt upp en allt för stor organisation som svällt på grund av en överdriven tilltro till kollektivets förmåga och som idag är helt beroende av pengar från staten. Samtidigt väjer de styrande att inte effektivisera sitt arbete utan ökar snarare sin makt över andra människors liv.

 

  • Politiken måste gå före och visa att sparsamhet är en dygd genom att fokusera på kärnuppgifterna och dra ner på annat, fortsätter Anders Åhrlin (M). Årets budget från de styrande är en kraftig vänstersväng. Kommunens ekonomi bygger på stora statsbidrag och det saknas effektiviseringar. Vi levererar en budget som tar ansvar för andras pengar.

 

Örebro kommun klarar inte sitt kärnuppdrag där kunskapsresultaten är ett tydligt misslyckande från de styrande partierna. Örebromoderaterna lägger mycket pengar på kunskapsuppdraget i skolan, för att ge varje elev de kunskaper de har rätt till.

 

  • År efter år har vi sett hur Socialdemokraternas politik faller platt när det kommer till skolan, säger Maria Haglund, kommunalråd med ansvar för skolfrågor (M). Kunskapsresultaten måste lyfta, samtidigt som tryggheten ska öka och skolan behöver bli fri från våld, bränder och otrygghet.

 

Budget 2022 Framtidens Örebro