En budget för framtidens Örebro

Det står nu klart att Moderaternas ambition kring den ekonomiska politiken visat sig vara väldigt träffsäker de senaste åren. Våra ekonomiska bedömningar har i stora delar legat nära det verkliga utfallet. Tyvärr har de styrande valt att ignorera det trots ihärdigt påtalande från vår sida.

-Vi satsar 20 miljoner på ett narkotikateam för att bekämpa knarket i Örebro, säger Anders Åhrlin oppositionsråd (M).Vi ser idag öppen droghandel på våra gator och i vårs skolor. Narkotikateamet ska med kommunens fulla kraft och tillsammans med polis och socialtjänst initiera omedelbara åtgärder då barn och ungdomar kommer i kontakt med narkotika i någon form. 

Moderaterna väljer att fokusera på trygghet, välfärd och jobb i sin budget. Budgeten sätter en ansvarsfull agenda för kommunens kärnverksamheter.

- Vi behöver få tillbaka värdigheten för våra äldre inom äldrevården, fortsätter Anders Åhrlin (M). Under de senaste tio åren har socialdemokraterna accepterat underskott i hemvården på upp emot 100 miljoner årligen, ibland till och med mer. Det är ett misslyckande gentemot de äldre men det har också kostat skattebetalarna åtskilligt. Det är dags att ta ansvar för framtiden. Vi föreslår därför en reform som låter andra utförare ta större ansvar för hemvården. 

Inom Barn och Utbildning gör Moderaterna satsningar på trygghet men även riktade satsningar på kunskap i klassrummen. I dag är det många elever som inte klarar att får godkänt i alla ämnen vilket innebär att de inte kan studera vidare.

-Elever och lärare måste få förutsättningarna för att få bättre betyg i skolan och klara kunskapsmålen. Därför satsar vi brett på svenska språket i skolan, på familjevårdcentralerna och biblioteken inom ramen för vårt förslag – Svenskt introduktionsprogram. säger Maria Haglund oppositionsråd (M). Vi vill också införa ett kunskapskontrakt där förutsättningar och förväntningar blir tydliga, för alla parter. 

Moderaternas Budget Örebro kommun 2021