Det är viktigt att hålla kunskapsnivån uppe

För oss Moderater är skolans kunskapsuppdrag viktigt att hålla i och värna även i dessa tider av oro. Att skolan fortsatt är öppen och bedriver undervisning, om så på distans, är av största vikt. Vi har skolplikt och varje elev har en grundmurad rätt att få ta del av den kunskap som skolan ska förmedla. Skolan måste fungera även i kristider!

Att skolan fortsätter är speciellt viktigt för eleverna som går i avgångsklasserna. För elever vars resultat ska ta dem vidare till gymnasiet, högre studier eller arbete måste studier och motivationen bestå fram till sommarlovet. Men att kunskaperna förmedlas är så klart viktigt för alla elever, oavsett var i utbildningskedjan de är. Tiden går och den kan inte tas igen.

I tider av kris och oro är det bra att behålla så mycket som möjligt normalt. Här fyller skolan en viktig roll. Skolan kan vara en fristad där livet fortsätter, eleverna får koppla bort oro, träffa sina kamrater och fram för allt fortsätta sin kunskapsresa.

Lärare i Örebro gör ett fantastiskt arbete för möta varje elevens behov, att inte spä på smittspridningen och i allt detta se till att genomföra meningsfulla lektioner. Detta arbete är tufft när många kollegor är borta – vår personal är för detta värda ett stort tack!

Vad jag fått till mig så fungerar grundskolorna i Örebro då fler elever än lärare varit frånvarande. Läget efter påsklovet ser bra ut då frånvaron minskat rejält.

Problemet kvarstår dock för de elever som är hemma med lindriga symptom. Hur får de del av undervisningen? Klarar skolan av att hantera hemuppgifter, finns kompetens att undervisa på distans, spela in lektioner och se till att kunskaperna kan fyllas på även för grundskolans elever som är hemma? Har våra skolor till allt detta rätt förutsättningar?

Hur vi i slutändan ska ta igen eventuella brister i kunskaper som uppstått när elever och lärare varit frånvarande måste hanteras. Elever måste garanteras undervisning och få möjlighet att ta igen kunskaper som de missat. Vårterminen 2020 får inte bli en förlorad termin!

Maria Haglund

Moderaterna, kommunalråd