Det är dags för ett moderat styre

Socialdemokraterna har styrt Örebro i två mandatperioder. Nu har vi facit efter deras tid vid makten, och siffrorna talar klarspråk. Var fjärde elev klarar inte att få godkända betyg i skolan, hälften av Örebros äldre känner sig otrygga med den kommunala hemtjänsten och var fjärde utrikes född är arbetslös. Till råga på allt detta höjde Socialdemokraterna skatten. Örebroarna får betala allt mer, och får allt mindre tillbaka.  

Det är dags att Örebro kommun återvänder till kärnuppdraget – att ge örebroarna en värdig äldreomsorg, en gedigen skolgång och en trygg kommun. För detta krävs mod att prioritera det som är viktigt. Vi moderater lovar inte allt åt alla, men vi lovar att skolan, äldreomsorgen och samhället kommer att fungera. 

Fyra områden är särskilt viktiga för oss: tryggheten, valfriheten, integrationen och ekonomin. 

Det offentliga rummet är vårt gemensamma. Ingen ska behöva vara rädd för att vara ute efter mörkrets inbrott. Vi vill bland annat anlita dolda väktare som ska hjälpa polisen att förebygga brott och gripa gärningsmän, inrätta ett särskilt Narkotikateam som ska arbeta med att söka upp och förebygga narkotikabruk- och langning bland ungdomar och förstärka socialtjänsten med 40 miljoner kronor. 

Det är en grundläggande medborgerlig rättighet att kunna välja, och välja bort, vem som kommer in i ens hem eller undervisar ens barn. Vi lovar att alltid stärka örebroarnas inflytande över sin vardag, och vi lovar att återinföra äldres möjlighet att själva välja vem som kommer och städar i deras hem eller hjälper dem att duscha.

Örebro har tagit emot många nya invånare som kommit till Sverige från andra länder. Vi ska hjälpa dem att bli en del av vårt samhälle, och i gengäld förvänta oss att de möter sitt nya hemland med respekt och öppenhet. Ett samhälle som bygger på att vi hjälps åt att finansiera gemensamma insatser som äldre- och barnomsorg förutsätter att alla som kan arbeta och betala skatt gör det. Vi har en positiv förväntan på de som idag är i behov av försörjningsstöd att de ska göra det som krävs för att ordna egen försörjning.

Vi vill ställa krav på nyanlända som får försörjningsstöd att ha godkända resultat i SFI-undervisningen och att delta i arbetsfrämjande åtgärder. Språket är en förutsättning för integration, men även kunskap om sitt nya hemland är viktigt. Vi vill därför införa obligatorisk samhällskunskap som en del av SFI. För att bryta segregationen i Vivalla vill vi öppna ett Svenskt kulturcentrum där nyanlända kan komma i kontakt med det svenska samhället i form av myndigheter, företag och ideella organisationer

En förutsättning för att vi ska kunna genomföra allt detta är en sund ekonomi. Örebros kostnader har ökat med över en miljard under den gångna mandatperioden. Socialdemokraterna har höjt skatten men inte lyckats få ordning på välfärden och tryggheten. Vi lovar att säkra kommunens ekonomi inför framtiden genom att få kontroll på utgifterna, behovspröva alla delar av kommunens verksamhet och se till att fler örebroare får ett jobb. 

Vi lovar även att sänka skatten med 50 öre per hundralapp, till nivån före Socialdemokraternas skattehöjning 2016. Det är viktigt att örebroarna får behålla så mycket av sina intjänade pengar som möjligt. Ansträngning och arbete ska alltid löna sig.

Örebro ska bli en kommun där alla har likvärdiga rättigheter, skyldigheter och möjligheter, oavsett bakgrund och förutsättningar. Vill du också det? Rösta på Moderaterna i kommunvalet. Det är dags nu. 

Anders Åhrlin (M)
Oppositionsråd för Moderaterna i Örebro kommun