Debattartikel – Löfvén reste tomhänt till Örebro län

Den 10 november besökte statsminister Stefan Löfven Karlskoga och Kumla kommuner. Fokus i Karlskoga var besök på socialkontoret för samtal med socialtjänst, polis och brottsofferjouren och i Kumla besöktes kriminalvården, Kumlafängelset. Vi lever i en oroligare tid än tidigare.

Det sker allt fler brott, såväl våldsbrott som vardagsbrott men även brott mot blåljuspersonal. Sverige har under senare tid varit för passivt i mötet med kriminella som flyttar fram sina positioner och på det viset skapar en ökad otrygghet. Stefan Löfven har styrt Sverige i snart 4 år. Samtidigt som kriminaliteten får ett starkare fäste och utvecklingen är på väg åt fel håll är regeringen passiv. Det kommer inga nya förslag som åtgärder mot problematiken utan debatten tenderar att hamna i ett läge om vilket parti som levererar bäst “one-liners” och det gäller alla, även Moderaterna.

Denna fråga är för viktig för att inte tas på allvar. Moderaterna har på senare tid antagit ett nytt väl genomarbetat kriminalpolitiskt program med många bra förslag för ett tryggare Örebro län men också för ett tryggare Sverige. Några av förslagen är:

– Skärpta straff. Dagens form av mängdrabatt ska tas bort. Vi vill införa en särskild straffskärpningsgrund som leder till hårdare straff för brott som har koppling till kriminella gänguppgörelser. Vi vill också se skärpta straff för bostadsinbrott, vapenbrott och attack mot blåljuspersonal.

– Bättre brottsförebyggande arbete. Vi vill se särskilda stärkta insatser inom kriminalvården för att tidigt bryta en brottslig bana för unga.

– Ta kontroll över särskilt utsatta områden. Öka den polisiära närvaron, zonförbud införas och trygghetskameror ska komma på plats för ökad trygghet.

– Fler poliser. Den långsiktiga målsättningen är att antalet poliser per capita ska öka i Sverige för att ligga i nivå med EU-snittet.

Vi hoppas Stefan Löfven lämnade länet med nya tankar när det gäller utvecklingsarbetet och även lyssnar in andra partiers förslag. Om snart ett år är det val. Då avgörs vilket väg Sverige ska gå. Vi väljer vägen med Moderaterna, mot färre brott och större trygghet.

Anders Åhrlin (M) Oppositionsråd, Örebro och förbundsordförande Örebro län, Oskar Svärd (M) Kommunalråd, Kumla, Tony Ring (M) Oppositionsråd, Karlskoga.