Dags för nolltolerans mot ungdomars drogmissbruk

Visste du att det i varje nionde klass i Örebro finns en elev som provat narkotika? Eller att nästan var tionde elev på gymnasiet tagit droger? I vissa bostadsområden langas narkotika helt öppet. 

Läget är akut och kommunen måste agera mot ungdomarnas drogmissbruk. Ungdomar som tar droger riskerar att fastna i ett livslångt beroende och utanförskap. Narkotikaförsäljningen finansierar dessutom den organiserade brottsligheten. Genom att bryta ungdomarnas missbruk gör vi en avgörande social insats samtidigt som vi tar bort en viktig inkomstkälla för gängen. 

I dag saknar kommunen en enhetlig och tydlig struktur i arbetet mot ungdomars narkotikamissbruk. Socialtjänsten har inte tillräckliga resurser för att göra de insatser som krävs. Socialjouren arbetar endast med akuta fall och är inte tillgänglig dygnet runt. Även samordningen med polisen och regionen har brister. Ungdomar i missbruk riskerar att falla mellan stolarna.

Det kan ta upp till sju dagar att få hjälp för sitt missbruk. Det är på tok för lång tid.

Moderaterna vill därför satsa 40 miljoner kronor för att på allvar få bukt med ungdomarnas drogmissbruk i Örebro. Vi föreslår tre åtgärder:

Öppna en Trygghetscentral som ska leda kommunens trygghetsinsatser och samordna arbetet med polisen och regionen. Trygghetscentralen ska samla och analysera information från polisen, regionen, skolor, väktare, socialjouren, fältassistenter m fl. för att ha en ständigt uppdaterad lägesbild kring brottslighet och otrygghet i Örebro. Den ska informera kommunledningen och leda Narkotikateamets arbete.

Inrätta ett operativt Narkotikateam som både ska göra skarpa insatser för att hjälpa drogpåverkade ungdomar och arbeta uppsökande med ungdomar som har missbruksproblem. Narkotikateamet ska bestå av socialsekreterare, fältassistenter, väktare m fl. och kunna vara på plats inom 30 minuter. 

Stärk socialtjänsten med fler socialsekreterare, dygnet runt-jour och bättre samordning med regionens sjukvårdsinsatser. En ungdom med missbruksproblem som vänder sig till socialjouren ska kunna få hjälp inom 24 timmar. Socialtjänsten ska kunna ta ansvar för hela åtgärdskedjan och ta över från polisen och sjukvården när det behövs. 

Örebro kommun kan inte fortsätta svika ungdomar i drogmissbruk. Vi behöver ta ansvar och hjälpa dem omedelbart, oavsett tid på dygnet. Att fastna i ett långvarigt missbruk är förödande för både människan, de anhöriga och samhället. Det är hög tid för nolltolerans mot narkotika i Örebro.

Det är dags nu.

Anders Åhrlin (M)
Oppositionsråd för Moderaterna i Örebro kommun