Bygg ett Seniorkvarter

Det är dags för Örebros äldre att hamna i centrum! Moderaterna vill bygga ett Seniorkvarter i centrala Örebro.

– Vi vill skrota projektet med kulturkvarteret. Vi vill bygga ett Seniorkvarter med Riksbankshuset och den intilliggande ytan som centrala delar. Syftet är att skapa en modern knytpunkt mitt i centrum, som är helt inriktad på våra äldre medborgares behov och önskemål, säger Anders Åhrlin (M), oppositionsråd och gruppledare för Moderaterna i Örebro kommun.

Moderaternas ambition är att utveckla samarbetet mellan kommunen, regionen och andra aktörer på marknaden för att skapa ett så komplett utbud av välfärdsinsatser och aktiviteter som möjligt. Tanken är att Seniorkvarteret ska ha Örebros modernaste äldreboende med fokus på framtidens seniorer, en äldrevårdcentral, möjligheter för Örebro universitet att forska kring geriatrisk vård och omsorg, med mera.

Socialdemokraterna planerar att bygga ett antal äldreboenden utanför centrum. Vi tror dock att det finns seniorer som gärna vill bo centralt och fortsätta vara en del av stadens puls och kulturutbud, även efter att de flyttat in på ett boende. Vi vill ge dem den möjligheten, avslutar Anders Åhrlin.

– Det är bra att samarbetet mellan regionen och kommunen ökar, så att vi kan ge människor en modern och attraktiv välfärd, säger Ola Karlsson (M), oppositionsråd för Moderaterna i Region Örebro län. En ytterligare vårdcentral, i form av en privat driven äldrevårdcentral, är ett fantastiskt sätt att utveckla primärvården här i Örebro.