Bus Rapid Transit är utvecklande för Örebro

Idag presenterade Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna förslaget att bygga BRT-system i Örebro innerstad. Dagens trafikläge i Örebro är ansträngt i takt med att kommunen växer. Det råder idag stora köer i rusningstrafik och blåljuspersonalen vittnar om svårframkomliga vägar vid utryckning. Örebro kommun behöver se över trafiksituationen och möjliggöra för god pendlartrafik med kollektivtrafik, bilar och övriga trafikanter. Förslaget som lades idag är ett steg i rätt riktning men det saknar satsning på viktiga trafikleder.

–        Jag tycker att förslaget med BRT-system är ett steg i rätt riktning men det saknar vissa delar, säger Anders Åhrlin (M), oppositionsråd i Örebro. Med detta förslag så missar man den norra infarten med pendlare från de norra delarna av kommunen och länet. Pendlarpulsen från norr kommer öka över tid och redan idag är det stora problem i området kring Norra kyrkogården och Bettorp.

BRT-systemet är ett vinnande förslag i längden och kommer möjliggöra för en smidig biltrafik i framtiden. Ser man på dagens investeringar i trafiken så vill Moderaterna stoppa ombyggnaden av Hertig karls allé.

–        Vi vill stoppa projekteringen på Hertig Karls allé för att fokusera på BRT-utbyggnaden, fortsätter Åhrlin (M). Sätt stopp för den och fokusera på en trafik för framtidens bilar och en bra BRT-lösning med parkering, laddstationer och tillgänglighet på norr.