Avskaffa kommunens arbetslöshetsbonus

Idag betalar Örebro kommun ut en bonus på upp till 400 kronor i månaden till personer som varit arbetslösa i sex månader eller längre. Sedan 2004 har den kostat örebroarna 65 miljoner kronor, och Moderaterna kräver nu att bonusen avskaffas.

– Den kostar upp till 5 miljoner kronor per år, säger Anders Åhrlin (M), oppositionsråd för Moderaterna. Det är orimligt att vi ska betala ut en extra bonus till personer som är arbetslösa en längre tid. Det minskar incitamenten till arbete.

Långtidsarbetslöshet låser fast människor i bidragsberoende och utanförskap. Barn som växer upp i familjer där föräldrarna är arbetslösa riskerar att ärva deras sociala utsatthet. Att se till att fler kommer i arbete är därför en viktig åtgärd både för den enskilde och för samhället.

– Att betala ut en bonus för långvarig arbetslöshet är inget annat än ett sätt att låsa fast människor i bidragsberoende, menar Anders Åhrlin.

För att vårt svenska välfärdssamhälle ska fungera måste alla som kan arbeta anstränga sig för att få ett arbete och bidra till den gemensamma välfärden. Det kommunala försörjningsstödet finns till som ett tillfälligt stöd för de som inte har ett jobb så att de kan klara de nödvändiga utgifterna, men det ska inte vara en permanent försörjning.

– Örebro kommun befinner sig i ett pressat ekonomiskt läge, påpekar Anders Åhrlin. Vi behöver prioritera bland utgifterna och ta bort alla onödiga kostnader. Arbetslöshetsbonusen är en sådan kostnad som behöver avskaffas för att frigöra pengar till skolan och äldreomsorgen istället.