Årets viktigaste debatt!

I dagarna debatterar kommunfullmäktige nästa års budget för Örebro kommun. Det är årets kanske viktigaste politiska debatt, för här avgörs ramarna för vad kommunen ska kosta och vilka verksamheter som ska prioriteras. Vi moderater vill prioritera örebroarnas frihet och trygghet. Det är vad vi moderater kommer att stå för i debatten.

Under två mandatperioder har Socialdemokraterna inte lyckats få kontroll över kommunens ekonomi. Utgifterna har skenat iväg utan att örebroarna har fått bättre välfärd för sina skattepengar. Äldreomsorgen går över hundra miljoner back och var fjärde elev klarar inte grundskolan med godkända betyg. Varje gång prognoserna visar på stora, strukturella underskott i kommunens budget väljer Socialdemokraterna att mörka dessa genom att täcka dessa med engångsintäkter och kapital. Det är ansvarslöst, för det skjuter bara notan på framtiden. 

Moderaterna har varnat för konsekvenserna av Socialdemokraternas ansvarslösa ekonomiska politik i flera år. Kommunens verksamhet behöver reformeras i grunden om den ska klara av välfärdens utmaningar i den kommande lågkonjunkturen. Under nästa år måste kommunen behovspröva samtliga verksamheter, målsättningar och upphandlingskrav. De som inte är kopplade till välfärdsuppdraget måste kommunen våga avveckla, antingen permanent eller under en period tills ekonomin är under kontroll igen. Örebroarna ska kunna lita på att kommunen förvaltar deras pengar ansvarsfullt och med respekt för det hårda arbete som ligger bakom varje inbetalad skattekrona. Så är det inte idag.

Utöver arbetet med att få kontroll över utgifterna föreslår vi moderater ett antal riktade välfärds- och trygghetssatsningar för totalt ca 50 miljoner kronor.

Vi satsar bland annat 10 miljoner på en stärkt socialtjänst och ett narkotikateam som ska kunna söka upp och hjälpa ungdomar som kommit i kontakt med droger. Socialtjänsten behöver utöka sin verksamhet för att kunna ge långsiktigt och långvarigt stöd till både ungdomar och deras familjer. 

Missbruk i unga år riskerar att sätta spår under resten av livet. Idag börjar ungdomar ta droger i allt lägre åldrar. Narkotikaförsäljning är dessutom en viktig finansieringskälla för den organiserade brottsligheten. Idag förekommer öppen narkotikaförsäljning i vissa bostadsområden, och den går ofta hand i hand med annan brottslighet. Det är avgörande för både Örebros och de enskilda ungdomarnas framtid att vi kan sätta stopp för missbruket i ett tidigt skede. 

Vi satsar även 28 miljoner på att ge Örebros lärare och pedagoger rätt förutsättningar för att undervisa sina elever. Vi vill bland annat ha minskade barngrupper i förskolan, fler legitimerade förskollärare och bättre arbetsvillkor för lärarna. Att säkerställa en lugn och trygg skolmiljö med fler vuxna och lärare som kan fokusera på undervisning är nyckeln till att få upp skolresultaten. 

Vi vill även höja kvaliteten i äldreomsorgen genom att bland annat återinföra valfriheten i hemtjänsten, förenkla valet av hemtjänstutförare och införa språkkrav. Den som är i behov av äldreomsorg ska känna sig trygg i kontakten med personalen och ska kunna kommunicera med de som vårdar eller utför service. Örebros äldreomsorg ska vara anpassad efter örebroarna, inte tvärtom. 

Detta är några av de punkter som vi moderater kommer att lyfta i kommunfullmäktige under årets budgetdebatt. Lyssna gärna och hör mer om våra planer för ett bättre och tryggare Örebro!

Anders Åhrlin, gruppledare & kommunalråd (M)

Maria Haglund, kommunalråd (M)