Äntligen Skolavslutning!

I dag är det skolavslutning i Örebros grundskolor. Det är verkligen värt att fira och jag önskar alla en fin dag och hoppas att varje elev kan se tillbaka på ett bra år. Ett år präglat av kunskap och utveckling, trygghet och förberedelser för framtiden.

För oss Moderater är det just det som skolan handlar om – att ge varje enskild elev en trygg miljö med fokus på kunskap och utveckling. Kunskaper som blir en garant för att de ska kunna uppfylla sina drömmar, så småningom få ett arbete och klara av att försörja sig.

För detta måste varje skola ha resurser men det handlar också om rätt inställning och tydlig styrning mot det som är viktigt. Arbetet ska sedan utföras varje skoldag av skickliga lärare men också av rektorer som ser vad som behövs av kompetensutveckling och systematiskt kvalitetsarbete på den enskilda skolan.

Politiken har det yttersta ansvaret och måste ta det! Den politiska styrningen ska vara tydlig och peka ut en tydlig målsättning som sedan nogsamt följs upp. För oss Moderater är målet att varje elev ska vara trygg i skolan varje dag och som lägst nå godkända betyg. Vi anser det vara ett svek att Örebros Socialdemokrater nöjer sig med att Örebros kommunala skolor sedan många är ligger på en nivå där 20 – 25 procent av Örebros elever inte kommer in på gymnasiet. Örebros elever behöver politiker som är tydliga med att de inte accepterar något annat än att varje elev klarar skolan!

Jag hoppas att de flesta elever idag kan gå på sommarlov med en bra känsla i magen. Både av att ha lärt sig det de ska, att de trivs i skolan och att andra elever är justa och behandlar dem väl. Men här vet jag att vi har mer att göra. Allt för många elever är glada över att gå på sommarlov för att de inte trivs i skolan. Det kan vara så att skolan inte förstår dem, att de inte får den hjälp de behöver eller att andra elever kränker, trakasserar och behandlar dem illa.

Många med mig förfäras över den senaste rapporten från Stiftelsen Friends som tillsammans med Örebro Universitet via en Novus-undersökning påvisat att tre elever i varje klass är utsatta för mobbing. Siffran är på nationell nivå men den speglar en verklighet för dagens barn och unga som vi måste ta på största allvar.

Skolan måste jobba strukturerat med ordning och reda, trygghet och studiero för att lyckas med sitt kunskapsuppdrag. Trygga elever lär sig mer, det vet vi, och därför måste värdegrundsarbetet finnas med i skolan varje dag. Diskussionen om hur vi beter oss mot varandra, vad som är OK och inte OK, måste ske med både elever och föräldrar så att alla förstår hur väsentligt detta är för att våra barn ska lyckas i sitt skolarbete.

Sist men inte minst måste skolorna i Örebro bli bättre på tidiga insatser. Att vänta tills problemen blir större ska bannlysas! Vi måste så fort vi ser att en elev har svårt att hänga med i skolan starta arbetet med att sätta in åtgärder. Detta vill vi Moderater göra till en regel i Örebros kommunala skolor.

Nu är det sommarlov och jag önskar alla elever härliga dagar. I september är det dags att rösta fram ett nytt styre i Örebro. Örebromoderaternas vallöfte är att de kommunala skolorna ska erbjuda en skola som ser till varje elevs bästa, har lugn och studiero samt fokuserar på kunskap.

Maria Haglund (M) Oppositionsråd Örebro