Anslut er till Alliansen, KD och C!

Mandatperioden närmar sig sitt slut och alla partier trappar upp inför valrörelsen. För Moderaternas och Liberalernas del är det självklart att Örebro behöver mer borgerlig politik. Vi vill ha ett Alliansstyre efter valet, och sträcker ut en hand till Kristdemokraterna och Centerpartiet.

Politikens konst är att vara pragmatisk och samarbetsinriktad, men utan att göra avkall på sina värderingar. Vi menar att både Kristdemokraterna och Centerpartiet har offrat alldeles för mycket för Socialdemokraterna under den gångna mandatperioden. 

Var fjärde elev klarar inte grundskolan med godkända resultat, det är stökigt och otryggt i skolorna, äldre har utsatts för systematisk vanvård på det kommunala äldreboendet Elgströmska huset i många år, segregationen och otryggheten i Örebro ökar, och nu börjar även örebroarnas rätt till inflytande över välfärden sakta monteras ner. 

Är detta kristdemokratisk politik? Är detta vad Centerpartiet vill för Örebro? Tyvärr verkar båda partier vara mer intresserade av att leva kvar i sina roller som stödpartier till Socialdemokraterna och föra fram gammalt samarbete framför sin egen politik.

Men det finns ett bättre alternativ. Moderaterna och Liberalerna vill skapa ett tryggare Örebro med borgerlig socialpolitik som fokuserar på örebroarnas rätt till inflytande och medbestämmande. Vi vill att varje örebroare får makten över sitt eget liv. Då blir samhället starkare och mer sammanhållet. Vi värnar det fria skolvalet, vi värnar valfriheten inom äldreomsorgen, och framför allt så värnar vi Alliansen. 

Tillsammans med Kristdemokraterna och Centerpartiet kan vi flytta makten från politikerna till individer och familjer, skapa en livskraftig landsbygd med säkra vägar, bra förbindelser och goda företagsvillkor, bygga upp en värdig äldreomsorg och en skola som fokuserar på kunskap, föra en ärlig miljöpolitik utan naivitet, och samarbeta med både näringslivet och civilsamhället. 

Vi kan förvalta örebroarnas skattepengar med respekt för den arbetsinsats som ligger bakom varje krona. Vi kan se till att de går till välfärden och en långsiktig uppbyggnad av Örebro, för örebroarnas bästa. Inte till Socialdemokraternas skrytbyggen och misslyckade bolagsprojekt. 

Alliansen fungerar. Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet delar gemensamma värderingar och kan därför samarbeta för att nå dessa tydliga mål. Vi hoppas att även Kristdemokraterna och Centerpartiet håller med oss i detta! 

Anders Åhrlin (M)
Oppositionsråd, Örebro kommun

Karolina Wallström (L)
Oppositionsråd, Örebro kommun