Alla elever har rätt till en kunskapsresa

Örebros skolor har stora problem med att uppnå fullgoda kunskapsresultat för alla elever. Grupper av elever lämnas åt sitt öde och de kommunala skolorna lyfter inte i mätningarna av behörighet till gymnasiet. Detta är ett svek som styrande politiker med Socialdemokraterna i spetsen är ansvariga för och det är örebroarnas barn som får betala priset.

En grupp elever som allt för ofta lämnas åt sitt öde är de med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Först tar det på tok för lång tid att få en diagnos då köerna till Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) är långa. Efter konstaterad diagnos är det många gånger svårt att få ett korrekt bemötande och den hjälp som eleven har rätt till i skolan. Detta beror generellt inte på illvilja utan på brist på kunskap och resurser från skolans sida. 

Det sorgliga med denna grupp elever är att de många gånger är fullt fungerande rent intellektuellt om inte högpresterande. Dock är det omständigheter, som de själva inte kan påverka, som talar emot att de ska klara skolan. Knuten för barn och unga med NPF är just skolan som de flesta far riktigt illa i och vanligt är att de till slut vägrar gå till skolan. Får vi till en fungerande skolgång så kommer avlastningen på vården att bli väsentlig.

Föräldrar till barn med NPF får kämpa. Många av dem klarar inte av ett heltidsarbete då oro för sina barn och otaliga möten med BUP, skola och socialtjänst tar över vardagen. Det är dessutom vanligt att föräldrar har egen erfarenhet av NPF och då har svårt att klara all kommunikation, alla hinder och svårigheter som de möter. Detta är enligt mig ovärdigt ett välfärdssamhälle – att man måste vara stark för att få den hjälp man har rätt till!  

Örebro kommun behöver höja sin kompetens när det gäller NPF och på ett konstruktivt sätt samverka med BUP, habilitering och vårdnadshavare. Skolledare måste engagera sig och lärare måste få kompetensutveckling. Dessutom behöver initiativ till NPF-utredningar komma tidigare från förskola och skola. Många gånger väntar man på att nästa steg i utbildningskedjan ska ta tag i ”problemet” eller så tror man att barnet mognar och växer ifrån sina svårigheter. Jag hör om elever vars svårigheter upptäckts i förskolan men att åtgärder satts in först på högstadiet. Detta är inget annat än ett svek!

Varje skola måste ha kompetens om NPF men vi Örebromoderater vill utveckla detta ett steg till och starta en resursskola för elever med NPF diagnoser. Där kan vi samla spetskompetens och ge denna grupp elever en anpassad och bra skolgång.

Regionen behöver göra sitt genom omprioriteringar på BUP så att de långa väntetiderna för utredningar betas av. Vi Moderater vill också införa vårdval BUP för att få fler aktörer till länet som kan hjälpa till att korta köerna och stärka vården för barn och unga med psykisk ohälsa. Sedan, när diagnoserna är fastställda måste skolan följa det som rekommenderas i fastställda diagnoser. 

I Örebros skolor ska skickliga lärare och engagerad skolpersonal göra skillnad och få alla barn att känna att de lyckas i skolan. För att klara det måste skolan se och möta elevens behov av utveckling och få elevens kunskapsresa att pågå varje skoldag. Det handlar om fokus på kunskapsuppdraget, tidiga insatser, se till att varje elev är trygg i skolan varje dag och att samverka med föräldrar. 

Maria Haglund (M) oppositionsråd Örebro kommun