Kalender

oktober

16okt13:3016:30Förskolenämnden

18okt13:30Grundskolenämnden

november

07nov13:15PN Barn & Ungdom

08nov9:0017:00Samhällsbyggnad

08nov13:30Vuxam

13nov9:00Miljönämnden

13nov13:3016:30Förskolenämnden

13nov14:00Fritidsnämnden

14nov9:0012:00Överförmyndarnämnden

14nov13:00Gymnasienämnden

14nov14:0017:00Vård och omsorgsnämnd Väster

14nov14:00Kulturnämnden

15nov9:0012:00Nämnder för funktionshindrade

15nov13:30Grundskolenämnden

15nov14:00Landsbygdsnämnden

15nov14:00Vård och omsorgsnämnd Öster

29nov9:0017:00Samhällsbyggnad

december

04dec9:00Miljönämnden

04dec13:3016:30Förskolenämnden

04dec14:00Fritidsnämnden

05dec9:0012:00Överförmyndarnämnden

05dec13:15PN Barn & Ungdom

05dec14:0017:00Vård och omsorgsnämnd Väster

05dec14:00Kulturnämnden

06dec9:0012:00Nämnder för funktionshindrade

06dec13:30Grundskolenämnden

06dec13:30Vuxam

06dec14:00Landsbygdsnämnden

06dec14:00Vård och omsorgsnämnd Öster

11dec13:00Gymnasienämnden

januari

Det finns inga händelser under vald period

februari

Det finns inga händelser under vald period

mars

Det finns inga händelser under vald period