Kalender

augusti

21aug9:00Miljönämnden

21aug14:00Fritidsnämnden

22aug14:0017:00Vård och omsorgsnämnd Väster

22aug14:00Kulturnämnden

23aug9:0012:00Nämnder för funktionshindrade

23aug14:00Landsbygdsnämnden

23aug14:00Vård och omsorgsnämnd Öster

28aug13:3016:30Förskolenämnden

29aug9:0012:00Överförmyndarnämnden

29aug13:15PN Barn & Ungdom

30aug9:0017:00Samhällsbyggnad

september

06sep13:30Vuxam

11sep9:00Miljönämnden

11sep14:00Fritidsnämnden

12sep13:00Gymnasienämnden

12sep14:0017:00Vård och omsorgsnämnd Väster

12sep14:00Kulturnämnden

13sep9:0012:00Nämnder för funktionshindrade

13sep14:00Landsbygdsnämnden

13sep14:00Vård och omsorgsnämnd Öster

18sep13:3016:30Förskolenämnden

19sep9:0012:00Överförmyndarnämnden

20sep13:30Grundskolenämnden

oktober

03okt13:15PN Barn & Ungdom

04okt9:0017:00Samhällsbyggnad

04okt13:30Vuxam

09okt9:00Miljönämnden

09okt14:00Fritidsnämnden

10okt9:0012:00Överförmyndarnämnden

10okt13:00Gymnasienämnden

10okt14:0017:00Vård och omsorgsnämnd Väster

10okt14:00Kulturnämnden

11okt9:0012:00Nämnder för funktionshindrade

11okt14:00Landsbygdsnämnden

11okt14:00Vård och omsorgsnämnd Öster

16okt13:3016:30Förskolenämnden

18okt13:30Grundskolenämnden

november

07nov13:15PN Barn & Ungdom

08nov9:0017:00Samhällsbyggnad

08nov13:30Vuxam

13nov9:00Miljönämnden

13nov13:3016:30Förskolenämnden

13nov14:00Fritidsnämnden

14nov9:0012:00Överförmyndarnämnden

14nov13:00Gymnasienämnden

14nov14:0017:00Vård och omsorgsnämnd Väster

14nov14:00Kulturnämnden

15nov9:0012:00Nämnder för funktionshindrade

15nov13:30Grundskolenämnden

15nov14:00Landsbygdsnämnden

15nov14:00Vård och omsorgsnämnd Öster

29nov9:0017:00Samhällsbyggnad

december

04dec9:00Miljönämnden

04dec13:3016:30Förskolenämnden

04dec14:00Fritidsnämnden

05dec9:0012:00Överförmyndarnämnden

05dec13:15PN Barn & Ungdom

05dec14:0017:00Vård och omsorgsnämnd Väster

05dec14:00Kulturnämnden

06dec9:0012:00Nämnder för funktionshindrade

06dec13:30Grundskolenämnden

06dec13:30Vuxam

06dec14:00Landsbygdsnämnden

06dec14:00Vård och omsorgsnämnd Öster

11dec13:00Gymnasienämnden

januari

Det finns inga händelser under vald period