Det är dags nu!

Det är dags nu!

Vi har under flera år sett hur Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet har styrt i Örebro kommun. En styrning som tappat kontrollen över äldreomsorgen där vården har på sina ställen varit helt bortom vad som är rimligt för en kommun som Örebro. Vi ser även en skenande kostnadsutveckling som den politiska ledningen inte tar på allvar, där man höjer skatten för att täcka upp satsningar på skrytbyggen och kommunala bolag som går minus, år efter år. I skolans värld är resultaten under all kritik, vart fjärde barn i skolan klarar inte godkända resultat.

Det är dags för en ansvarsfull politisk ledning som vill ta tag i de problem vi ser i dagens Örebro. En politisk ledning som ser till varje individs frihet. Ett Örebro som fortsätter växa där vi tillsammans skapar möjlighet för ett frodigt företagsklimat.

I Örebro tar vi hand om varandra, det är dags nu!

Nedan kan du läsa vårt handlingsprogram och om de förslag vi lägger för ett bättre Örebro.

Moderaternas handlingsprogram

Detta fältet är med blå bakgrund som bryter av…

  • Lorem Ipsum är en utfyllnadstext från tryck- och förlagsindustrin. Lorem ipsum har varit standard ända sedan 1500-talet, när en okänd boksättare tog att antal bokstäver och blandade dem för att göra ett provexemplar av en bok. Lorem ipsum har inte bara överlevt fem århundraden, utan även övergången till elektronisk typografi utan större förändringar. Det blev allmänt känt på 1960-talet i samband med lanseringen av Letraset-ark med avsnitt av Lorem Ipsum, och senare med mjukvaror som Aldus PageMaker.

Här fortsätter du med text med vit bakgrund.

Lorem Ipsum är en utfyllnadstext från tryck- och förlagsindustrin. Lorem ipsum har varit standard ända sedan 1500-talet, när en okänd boksättare tog att antal bokstäver och blandade dem för att göra ett provexemplar av en bok. Lorem ipsum har inte bara överlevt fem århundraden, utan även övergången till elektronisk typografi utan större förändringar. Det blev allmänt känt på 1960-talet i samband med lanseringen av Letraset-ark med avsnitt av Lorem Ipsum, och senare med mjukvaror som Aldus PageMaker.

Medlem via Bankgiro eller Plusgiro

Du kan sätta in 100 kronor på Bankgiro eller Plusgiro:

Bankgiro 5040-0365

Plusgiro 295958-3

Ange då namn, adress, telefonnummer, e-postadress och fullständigt personnummer (för att underlätta den administrativa processen) samt om du vill vara medlem i partiet eller i MUF.

Medlem via SMS

Skicka SMS till 72550 med texten MODERAT MEDLEM och personnummer ÅÅMMDDXXXX, t.ex. 7707170000.

Medlemsavgiften på 100 kronor belastar då automatiskt din telefonräkning.

OBS. Det är viktigt att du anger ditt personnummer utan bindestreck för att vi ska kunna registrera ditt medlemskap.