Det är dags nu

Socialdemokraterna har styrt Örebro i två mandatperioder. Nu har vi facit efter deras tid vid makten, och siffrorna talar klarspråk. Var fjärde elev klarar inte att få godkända betyg i skolan, hälften av Örebros äldre känner sig otrygga med den kommunala hemtjänsten och var femte utrikes född är arbetslös. Till råga på allt detta höjde Socialdemokraterna skatten. Örebroarna får betala allt mer, och får allt mindre tillbaka. 

Det är dags att Örebro kommun återvänder till kärnuppdraget – att ge örebroarna en värdig äldreomsorg, en gedigen skolgång och en trygg kommun. För detta krävs mod att prioritera det som är viktigt. Vi moderater lovar inte allt åt alla, men vi lovar att skolan, äldreomsorgen och samhället kommer att fungera.

Vi söker örebroarnas förtroende för att kunna prioritera om kommunens utgifter. Det kommer att vara tufft, men vi är beredda att arbeta hårt för att bromsa den skenande kostnadsutvecklingen, få ordning på utgifterna och kunna lägga mer pengar på äldreomsorgen, skolan och socialtjänsten.

Vi går till val på klassisk moderat politik inom fyra områden.

1. Tryggheten

Det offentliga rummet är allas vårt gemensamma, och ingen ska behöva vara rädd för att vara ute efter mörkrets inbrott. Det finns en växande känsla av otrygghet i samhället, och den tänker vi inte blunda för. Även om det yttersta ansvaret vilar på våra poliser så kan Örebro kommun göra mycket för att hjälpa dem.
 
Vi vill:
Anlita dolda väktare som ska hjälpa polisen att förebygga brott och gripa gärningsmän
– Inrätta ett särskilt Narkotikateam som ska arbeta med att söka upp och förebygga narkotikabruk- och langning i Örebro
– Förstärka socialtjänsten med 40 miljoner kronor till fler socialsekreterare och fältassistenter som ska arbeta med unga brottslingar
– Bekämpa det hedersrelaterade våldet, även det som riktas mot hbtq-personer
– Erbjuda personer som behöver hjälp för att ta sig ut ur destruktiva relationer hjälp inom 24 timmar
– Inrätta en Trygghetscentral som ska leda och samordna kommunens trygghetsinsatser
– Inrätta ett särskilt, operativt Narkotikateam med max 30 min insatstid som ska arbeta med akuta fall och uppsökande i hela kommunen
– Att socialjouren har öppet dygnet runt och att ungdomar med missbruksproblematik kan få hjälp inom 24 timmar
 

2. Valfriheten

Det är en grundläggande medborgerlig rättighet att kunna välja, och välja bort, vem som kommer in i ens hem eller undervisar ens barn. Vi kommer aldrig att acceptera en inskränkning av valfriheten inom äldreomsorgen eller skolan. Tvärtom så vill vi öka örebroarnas inflytande över välfärden och de insatser de själva finansierar med sina skattepengar.
 
Vi vill:
Införa aktivt skolval så att alla föräldrar i Örebro engagerar sig i valet av sina barns skola
Bevara Lagen om valfrihet inom hemtjänsten så att Örebros äldre ska kunna välja, och välja bort, vem som kommer och städar i deras hem eller hjälper dem att duscha
Läs om våra förslag för en bättre skola här, för en tryggare äldreomsorg här och för fungerande sociala insatser här.

3. Integrationen

Örebro har tagit emot många nya invånare som kommit till Sverige från andra länder. Vi ska hjälpa dem att bli en del av vårt samhälle, och i gengäld förvänta oss att de möter sitt nya hemland med respekt och öppenhet. Ett samhälle som bygger på att vi hjälps åt att finansiera gemensamma insatser som äldre- och barnomsorg förutsätter att alla som kan arbeta och betala skatt gör det. Vi har en positiv förväntan på de som idag är i behov av försörjningsstöd att de ska göra det som krävs för att ordna egen försörjning.
 
Vi vill:
– Ställa krav på nyanlända som får försörjningsstöd samtidigt som de går på SFI att ha godkända resultat
Ställa krav på de som får försörjningsstöd att delta i arbetsfrämjande åtgärder och göra sig anställningsbara
Införa obligatorisk samhällskunskap för invandrare som en integrerad del av SFI
Bredda antalet utförare av SFI och ge en särskild matchningspeng till utförare när en av deras SFI-elever går vidare till annan utbildning eller arbete
Öppna ett Svenskt kulturcentrum där nyanlända kan komma i kontakt med det svenska samhället i form av myndigheter, företag och ideella organisationer

 

4. Ekonomin

Kommunens huvuduppgift är att ge örebroarna tillgång till skola, äldreomsorg och sociala insatser. För det ändamålet får kommunen ta ut skatt från medborgarna. Dessa pengar ska förvaltas med omsorg, för de tillhör inte kommunen utan örebroarna, och örebroarna har rätt att ställa krav på hur dessa pengar används.
 
Skattenivån ska vara ändamålsenlig och behovsanpassad, men inte användas som en budgetregulator för att hantera en skenande kostnadsutveckling. Målsättningen ska alltid vara att ha en så låg skattenivå som möjligt. Det är viktigt att örebroarna får behålla så mycket av sina intjänade pengar som möjligt. Ansträngning och arbete ska alltid löna sig.
 
Vi vill:
– Sänka skatten med 50 öre, tillbaka till nivån före Socialdemokraternas höjning 2016
– Minska den politiska organisationen och tillhörande kommunstyrelseförvaltningen så att den är begränsad och transparent.
– Prioritera så att örebroarnas skattepengar går till skolan, äldreomsorgen och sociala insatser
– Säkra kommunens ekonomi inför framtiden genom att få kontroll på utgifterna, behovspröva alla delar av kommunens verksamhet och se till att fler örebroare får ett jobb

Vi vill att Örebro blir en kommun där alla har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar. Vill du också det? Rösta på Moderaterna i kommunvalet den 9 september! Det är dags nu.