Bli medlem

Här finner du information om hur du blir medlem i Moderaterna i Örebro län.

Vill du stödja vårt arbete för ett ännu bättre Sverige? Vill du få en mer intressant fritid? Vill du bli politiker?

Du väljer själv hur mycket du vill engagera dig. Oavsett om du väljer att bli politiskt aktiv eller om du med ditt medlemskap väljer att stödja vår politik blir du en del i att vända utvecklingen i Sverige. Du gör alltid skillnad.

Ett medlemskap kostar 100 kronor under det första året. Därefter bestäms din årsavgift av den förening du tillhör. Stöd vårt arbete för att Sverige ska bli ett friare, tryggare och mer rättvist land. Bli medlem i Nya Moderaterna!

Som medlem får du…

  • Delta på våra aktiviteter såsom utbildningar, politikutveckling, kampanjer och events.
  • Lära dig mer om Moderata idéer och politik.
  • Fördjupad politisk kunskap och bli insatt i viktiga samhällsfrågor.
  • Träffa politiker från riksdag, landsting och kommun.

…och så har du även möjlighet att:

  • Påverka politiken.
  • Knyta kontakter och utöka ditt nätverk.
  • Kandidera i kommun-, landstings/region och riksdagsval.
  • Väljas till ett politiskt förtroendeuppdrag.
  • Engagera dig i föreningsarbete.

Så här blir du medlem i Nya Moderaterna i Örebro kommun

Medlem via Swish

Swisha 100 kr till 1236538292 och ange ditt personnummer i betalningen.

Medlem via Bankgiro eller Plusgiro

Du kan sätta in 100 kronor på Bankgiro eller Plusgiro:

Bankgiro 5040-0365

Plusgiro 295958-3

Ange då namn, adress, telefonnummer, e-postadress och fullständigt personnummer (för att underlätta den administrativa processen) samt om du vill vara medlem i partiet eller i MUF.

Medlem via SMS

Skicka SMS till 72550 med texten MODERAT MEDLEM och personnummer ÅÅMMDDXXXX, t.ex. 7707170000.

Medlemsavgiften på 100 kronor belastar då automatiskt din telefonräkning.

OBS. Det är viktigt att du anger ditt personnummer utan bindestreck för att vi ska kunna registrera ditt medlemskap.